back prev next

Hořící svíčky a modlící se lidé po polední modlitbě vydrželi chvíli přes 13h a mohli být tedy vyfoceni

Hořící svíčky a modlící se lidé po polední modlitbě vydrželi chvíli přes 13h a mohli být tedy vyfoceni

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)